ฝึกอบรม

บริการด้านการฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมการพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลและหลักสูตรอบรมความปลอดภัยทางไซเบอร์

ในปัจจุบันยุคดิจิทัล การพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับองค์กรต่างๆ ที่ต้องมีความรู้ความเกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การสืบสวนการละเมิดข้อมูล การถูกโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ (Ransomware Attacks) การฉ้อโกงภายใน (Internal frauds) และอื่นๆ เมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ สิ่งแรกที่สำคัญคือต้องตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างรวดเร็วและจัดเก็บหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการเสียหายหรือการปนเปื้อนของหลักฐาน
หลักสูตรการฝึกอบรมภายในของเรา ถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดประโยชน์สุงสุดและคุ้มค่าแก่องค์กรของคุณ
– หลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด สามารถปรับแต่งเพื่อให้เข้ากับความต้องการขององค์กรของคุณได้
- คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย
- เสริมสร้างทักษะและความรู้ความสามารถของพนักงานในองค์กรของคุณ
– หลักสูตรฝึกอบรมถูกจัดทำและพัฒนาโดยนักพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลที่มีประสบการณ์อย่างยาวนาน เชี่ยวชาญ และมืออาชีพ
- สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานและทำงานได้จริง
– เราฝึกอบรมโดยใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ฟรี (open-source)

Forensic Techniques for Auditors

หลักสูตรฝึกอบรม 1 วัน เทคนิคพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลสำหรับผู้ตรวจสอบ (Auditor)

หลักสูตรนี้มีระยะเวลา 1 วัน ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้ตรวจสอบและเจ้าหน้าที่ด้านไอที ได้รับความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับ เทคนิคการพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลต่างๆ ซึ่งสามารถนำมาใช้และเสริมกระบวนการตรวจสอบภายในขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Forensic Data Collection

หลักสูตรฝึกอบรม การรวบรวมพยานหลักฐานทางดิจิทัลสำหรับ First Responders

หลักสูตรฝึกอบรม 2 วัน การพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล – การเก็บข้อมูลหลักฐานสำหรับภัยคุกคามที่เกิดขึ้น เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ IT หรือ สมาชิกของทีมตอบสนองต่อเหตุการณ์ (Incident Response Team) ที่ต้องการเก็บรักษาข้อมูลดิจิทัล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หรือพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล หรือเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย

Digital Forensics Foundation Course

หลักสูตรการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานการพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล สำหรับ 4 วัน

หลักสูตรการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานการพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล สำหรับ 4 วัน ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นอาชีพในการเป็นนักพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล หรือผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ต้องการพัฒนาทักษะเพื่อใช้ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยทางไซเบอร์

Cyber Threats

หลักสูตรการฝึกอบรม 1 วัน การอบรมความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับผู้จัดการหรือผู้บริหาร

แม้ว่าภัยคุกคามทางไซเบอร์อาจไม่ได้อยู่ในการควบคุมของคุณ แต่กลยุทธ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ของคุณสามารถช่วยควบคุมได้ และคุณควรพิจารณาแนวทางที่อิงตามความเสี่ยง หลักสูตรการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์นี้ จะช่วยให้ผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงให้เข้าใจการประเมินและใช้แนวทางเชิงรุกด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสม

thThai