การพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล

การพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล

การพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยเหลือกระบวนการสืบสวนต่างๆ ไม่เพียงแค่ช่วยในการกู้คืนข้อมูลที่ถูกลบเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการค้นหาหลักฐานในส่วนของไฟล์ระบบปฏิบัติการที่ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยปกติ และการจัดการข้อมูลต้องทำให้ถูกต้อง เพื่อให้หลักฐานสามารถนำไปใช้ในศาลได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ในการตีความผลการสอบสวนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

การพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลคืออะไร?

การพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลแปลความหมายได้ว่า:

  1. การตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บไว้บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  2. ใช้วิธีการที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลต้นฉบับและจะเป็นที่ยอมรับของศาล
  3. ค้นหาหลักฐานหรือข้อมูลเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน
  4. จัดเตรียมและนำเสนอพยานหลักฐาน

5 ขั้นตอนของการพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล

  1. ขั้นตอนการระบุข้อมูลหลักฐาน - เป็นการระบุอุปกรณ์ ที่อาจมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ และการรักษาเพื่อป้องกันการปนเปื้อนใดๆ
  2. ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล - ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของพยานหลักฐานดิจิทัล (Forensic Image) บนอุปกรณ์เป็นขั้นตอนที่สำคัญ ซึ่งเป็นการสร้างสำเนาพยานหลักฐานจากต้นฉบับแบบ Bit-by-Bit จากอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกระบวนการวิเคราะห์และการสืบสวน เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เครื่องมือและเทคนิคเฉพาะทาง
  3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ - ขั้นตอนนี้รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกรวบรวม เพื่อระบุหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อการกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบ และการวิเคราะห์ไฟล์ของระบบปฏิบัติการและไฟล์ของที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้นบนอุปกรณ์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง
  4. ขั้นตอนการจดบันทึก - เป็นการจัดทำเอกสารเพื่อบันทึกถึงหลักฐานแต่ละชิ้น และของแต่ขั้นตอนในการดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจในความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  5. ขั้นตอนการนำเสนอ - เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ถูกค้นพบและข้อสรุปของการสืบสวน ควรมีลักษณะที่ชัดเจนและรัดกุม โดยใช้แผนภูมิ กราฟ หรือสื่ออื่นๆ ประกอบในการอธิบาย
5 stages of digital forensic investigation

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อให้เราช่วยเหลือในการแก้ปัญหาทางด้านดิจิทัลของคุณ

thThai