บริการพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือ

บริการพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือ

บริษัท ไอซีเอ็มเอส ไซเบอร์ โซลูชั่น เราเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์พกพา (Mobile Forensics) แบบครบวงจร การพิสูจน์หลักฐานบนอุปกรณ์พกพา คือการกู้คืน การสำเนา และการวิเคราะห์หลักฐาน ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์ แท็บเล็ต หน่วยความจำ GPS หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ ที่มีข้อมูลสำคัญสำหรับการสืบสวนต่าง ๆ เช่น อาชญากรรมทางไซเบอร์ การฉ้อโกง การลักลอบขโมยทรัพย์สินทางปัญญา และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น

บริษัท ไอซีเอ็มเอส ไซเบอร์ โซลูชั่น เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลที่ใช้เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมเทคนิคในการจัดเก็บข้อมูลที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังนำเสนอข้อมูลจากอุปกรณ์มือถืออย่างแม่นยำและน่าเชื่อถือ โดยเรามีค่าบริการดังนี้:

  • การเก็บข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือ (Mobile Device Acquisition) เราสามารถจัดเก็บข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือ โดยใช้วิธีการทางกายภาพ (Physical) วิธีการทางตรรกะ (Logical) และวิธีการทางระบบไฟล์ (File System) โดยขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นของโทรศัพท์ หรือระบบปฏิบัติการที่มีการรักษาความปลอดภัยและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของโทรศัพท์รุ่นนั้นๆ We can acquire data from mobile devices using physical, logical, or file system methods, depending on the device model, operating system, security features, and data availability.
  • การวิเคราะห์ข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือ (Mobile Device Analysis): เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือ โดยใช้เครื่องมือทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เช่น Cellebrite, Oxygen Forensic และเครื่องมืออื่นๆ เราสามารถกู้คืนและตรวจสอบข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ บันทึกการโทร ข้อความ อีเมล รูปภาพ วิดีโอ ไฟล์เสียง ไฟล์เอกสาร ประวัติการเข้าถึงเว็บ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลแอปพลิเคชันหรือข้อมูลที่ถูกลบ
  • รายงานข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือ (Mobile Device Reporting ): เราสามารถสร้างรายงานการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล ที่ครอบคลุมและปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการ ซึ่งจะมีการอธิบายข้อมูลพร้อมทั้งผลการสรุป นอกจากนี้เรายังสามารถให้การเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาในการดำเนินการทางกฎหมายหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่ต้องการ

บริษัท ไอซีเอ็มเอส ไซเบอร์ โซลูชั่น เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการ การพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลที่มีคุณภาพสูง น่าเชื่อถือ และมีการปกปิดข้อมูลของลูกค้าให้เป็นความลับและมีความปลอดภัยสูง เราปฏิบัติงานตามมาตรฐานสูงสุดทั้งในด้านจรรยาบรรณ ความเป็นมืออาชีพ และความซื่อสัตย์ เราปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล รวมถึงข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เราระมัดระวังความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของลูกค้าเสมอ

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อให้เราช่วยเหลือในการแก้ปัญหาทางด้านดิจิทัลของคุณ

thThai