การสืบสวนทางอินเทอร์เน็ตและอีเมล

การสืบสวนทางอินเทอร์เน็ตและอีเมล

บริษัท ไอซีเอ็มเอส ไซเบอร์ โซลูชั่น มีความเชี่ยวชาญในการสืบสวนและตรวจสอบพยานหลักฐานทางดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนกระบวนการทางกฎหมายและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับองค์กรของคุณ
เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีการนำระบบดิจิทัลและอุปกรณ์อื่น ๆ มาใช้ในการทำงานอย่างมากมายและเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในการให้บริการด้านการวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งและสำคัญอย่างมาก ทีมงานของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถและประสบการณ์มากมาย พร้อมใช้เครื่องมือและเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งออนไลน์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การหลอกลวง การฉ้อโกง ทางอีเมลและอินเทอร์เน็ต

การบริการการสืบสวนทางอินเทอร์เน็ตของเราครอบคลุมหลายรูปแบบ ดังนี้:

  • การสืบสวนการฉ้อโกงทางออนไลน์ (Online Fraud Investigations): เราช่วยให้บุคคลและองค์กรค้นหาและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางออนไลน์ การปลอมแปลงตัวตน การหลอกลวง (Phishing) และหรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการการฉ้อโกงโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การสืบสวนในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Investigations): เราทำการค้นหาข้อมูลเชิงลึกในทุกแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อค้นหาข้อมูลที่มีคุณคุ้มค่า เช่น โพสต์ ข้อความ ข้อมูลที่พบอาจจะมีการเชื่อมโยงซึ่งอาจมีความสำคัญในคดี การปฏิบัติงานของเราให้ความระมัดระวังและอยู่ในกรอบของกฎหมาย
  • การตรวจสอบอีเมลและของการสื่อสาร (Email and Communication Tracing): ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราทำการตรวจสอบและวิเคราะห์การสื่อสารทางอีเมล บันทึกการสนทนาพูดคุย และการสนทนาดิจิทัลอื่น ๆ เพื่อค้นหา จุดกำเนิด ความถูกต้อง และเนื้อหาของข้อควา
  • การสืบสวนเว็บไซต์และโดเมนเนม (Website and Domain Investigations): เราทำการสืบสวนโดยละเอียดในการเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ ของผู้ให้บริการโดเมนเนมและรอยนิ้วมือดิจิทัล (Digital Footprint) เพื่อค้นหาข้อมูลที่ซ่อนอยู่ เพื่อระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมหลักฐาน
  • การกู้คืนและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Recovery and Analysis): ทีมของเราใช้เทคนิคขั้นสูงเพื่อกู้คืนข้อมูลที่ถูกลบหรือข้อมูลที่เสียหาย จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผ่านมุมมองของการตรวจสอบและวิเคราะห์พยานหลักฐานทางดิจิทัล และได้นำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายและถูกต้องตามหลักกฎหมาย

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อให้เราช่วยเหลือในการแก้ปัญหาทางด้านดิจิทัลของคุณ

thThai