บริการจัดเก็บข้อมูลพยานหลักฐานทางดิจิทัล

บริการจัดเก็บข้อมูลพยานหลักฐานทางดิจิทัล

บริษัท ไอซีเอ็มเอส ไซเบอร์ โซลูชั่น เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการรวบรวมข้อมูลหลักฐานทางดิจิทัลสำหรับบริษัทอื่น ๆ ที่ทำงาน เกี่ยวข้องกับนิติวิทยาศาสตร์ทางดิจิทัล (Digital Forensics) หรือให้บริการ E-Discovery โดยเราช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถระบุที่มาของข้อมูล การเก็บรวบรวม การได้มาซึ่งข้อมูล และการเก็บหลักฐานดิจิทัลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ข้อมูลในเครือข่ายเน็ตเวิร์ก ร่วมถึงข้อมูลที่บันทึกอยู่บนคลาวด์ เรามีการจัดทำห่วงโซ่คุ้มครองพยานหลักฐานดิจิทัล (Chain of Custody) อย่างถูกต้องในกระบวนการเก็บรวบรวมหลักฐาน ซึ่งเราได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของนิติวิทยาศาสตร์ทางดิจิทัลและมาตรฐานสากล

บริษัท ไอซีเอ็มเอส ไซเบอร์ โซลูชั่น เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้อีกทั้งยังเป็นที่นับถือสำหรับบริษัทใด ๆ ที่ต้องการจัดการกับหลักฐานดิจิทัลในบริบทของกฎหมายหรือการสืบสวน ทางเราให้บริการรวบรวมข้อมูลดิจิทัลที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีการปกป้องข้อมูลให้เป็นความลับรวมถึงค่าบริการที่เหมาะสม

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อให้เราช่วยเหลือคุณในด้านการเก็บหลักฐานทางดิจิทัล

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อให้เราช่วยเหลือในการแก้ปัญหาทางด้านดิจิทัลของคุณ

thThai