บริการพยานผู้เชี่ยวชาญ

บริการพยานผู้เชี่ยวชาญ

ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอหลักฐานในศาลทั้งในเอเชียและระดับสากล โดยเราใช้เครื่องมือและวิธีการที่เป็นที่ยอมในมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความเหมาะสมในการใช้ข้อมูลเป็นหลักฐานที่เราได้รวบรวมหรือสรุปขึ้นมา เรามอบบริการพยานผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาเพื่ออธิบายเทคนิคในรายงานของเราให้เข้าใจง่ายและชัดเจนโดยใช้ภาษาที่ไม่ซับซ้อนและเข้าใจได้ง่ายสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านเทคนิค

พยานผู้เชี่ยวชาญคืออะไร?

พยานผู้เชี่ยวชาญคือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้สามารถให้การเป็นพยานในการพิจารณาคดี เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจและได้มีการฝึกอบรมพิเศษ ที่ได้การรับรอง มีประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทางที่มากกว่าบุคคลทั่วไป

สิ่งสำคัญที่คุณต้องทราบคือ ไม่ว่าคุณจะมีคุณสมบัติหรือประสบการณ์มากน้อยเพียงไร ผู้พิพากษาจะเป็นผู้พิจารณาและตัดสินว่า พยานจะได้รับการยอมรับให้เป็นพยานผู้เชี่ยวชาญหรือไม่

โดยพื้นฐานแล้วพยานมีสองประเภท

 • พยานที่เป็นผู้นำเสนอหลักฐานตามข้อเท็จจริง ซึ่งจะต้องให้ปากคำหรือเขียนคำให้การเกี่ยวกับข้อเท็จจริง แต่โดยทั่วไปแล้วจะไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอความคิดเห็น
 • พยานผู้เชี่ยวชาญที่อาจนำเสนอหลักฐานตามข้อเท็จจริงและอาจได้รับอนุญาตให้แสดงหลักฐานตามความคิดเห็นได้ตราบใดที่อยู่ในสาขาที่เชี่ยวชาญ สิ่งสำคัญคือพยานต้องชี้แจงให้ศาลทราบอย่างชัดเจนเมื่อพวกเขาแสดงความเห็นต่อหลักฐาน

บทบาทของพยานผู้เชี่ยวชาญ

บทบาทของพยานผู้เชี่ยวชาญ คือ การช่วยให้ศาลเข้าใจข้อมูลทางเทคนิคโดยการตีความหรืออธิบายความหมายของข้อเท็จจริงในคดีและให้ความเห็นเฉพาะด้านภายในเขตความเชี่ยวชาญของตน การทำงานดังกล่าวมีดังนี้

 • ดำเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานในคดี การทบทวนรายงาน (รวมถึงรายงานของพยานผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ
 • ทำการวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
 • จัดเตรียมรายงานอธิบายข้อมูลที่พบและความคิดเห็นของพวกเขา
 • นำเสนอข้อมูลหลักฐานที่ค้นพบในชั้นศาล

ความรับผิดชอบของพยานผู้เชี่ยวชาญ

 • ผู้เชี่ยวชาญควรให้ความเห็นที่อยู่ในขอบเขตสาขาอาชีพของตน ตามคำแนะนำที่ได้รับมอบหมาย
 • เพื่อนำเสนอข้อมูลหลักฐานที่ค้นพบ อย่างเป็นจริงและเป็นกลางโดยไม่มีอคติ แม้ว่าข้อมูลหลักฐานในคดีนั้นเป็นสิ่งที่เสียเปรียบของลูกค้าก็ตาม
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปฏิบัติตามกฎและขั้นตอนกระบวนการของศาลทั้งหมด
 • ไม่รับทำคดีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • ไม่เสนอความคิดเห็นนอกขอบเขตความเชี่ยวชาญของตน
 • ไม่รับคดีที่มีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการตามผลของคดี

หน้าที่สำคัญของพยานผู้เชี่ยวชาญต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก มันมีความสำคัญมากกว่าความรับผิดชอบที่ลูกค้าว่าจ้าง ศาลคาดหวังว่าพยานผู้เชี่ยวชาญจะเป็นกลาง และหากพบว่าไม่เป็นเช่นนั้น ศาลมีสิทธิในการปฏิเสธหลักฐานของพวกเขาได้

ชื่อเสียงของพยานผู้เชี่ยวชาญขึ้นอยู่กับการรับรองว่าพวกเขาไม่เพียงแต่จะปฏิบัติตามบทบาทของตนในฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น แต่ยังปฏิบัติตามความรับผิดชอบเหล่านี้ตลอดเวลา

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อให้เราช่วยเหลือในการแก้ปัญหาทางด้านดิจิทัลของคุณ

thThai