การละเมิดข้อมูล

การรับมือต่อเหตุการณ์ละเมิดข้อมูล

การละเมิดข้อมูลเป็นเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงด้านความปลอดภัย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานของข้อมูลและระบบขององค์กรของคุณ การสืบสวนดิจิทัลเป็นส่วนสำคัญของการตอบสนองต่อการละเมิดข้อมูล เนื่องจากมันช่วยให้องค์กรเข้าใจ การแก้ไขปัญหา และเรียนรู้จากเหตุการณ์นั้น รวมถึงการปกป้องชื่อเสียง สินทรัพย์ และข้อมูลของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสืบสวนเหตุการณ์การละเมิดข้อมูล

การละเมิดข้อมูลเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรง เสี่ยงต่อความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และความสมบูรณ์ขององค์กรหรือผู้มีส่วนได้เสีย ในการตอบสนองอย่างรวดเร็ว เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเกิดเหตุการณ์การละเมิดข้อมูล เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหาย รวมถึงการควบคุมและการหยุดการละเมิดข้อมูลโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

การวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลเป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นในการรักษาข้อมูลหลักฐาน ในกรณีที่เกิดการละเมิดข้อมูล เนื่องจากพยานหลักฐานดิจิทัลอาจถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือทำลายได้โดยง่าย การสืบสวนช่วยในการรวบรวม รักษา ตรวจสอบ และนำเสนอหลักฐานดิจิทัลให้เป็นไปตามข้อหาในกระบวนการทางกฎหมาย นอกจากนี้ยังช่วยในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริง สถานการณ์ และวันเวลาของการละเมิดข้อมูล รวมถึงช่วยในการระบุตัวตนและแรงจูงใจของผู้โจมตีในกรณีนั้น ๆ

เรามีผู้ตรวจสอบพยานหลักฐานดิจิทัลที่ได้รับการอบรมฝึกฝน ในการดำเนินการสืบสวนและการจัดการหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถนำผลการตรวจสอบไปใช้ในชั้นศาลได้ โดยได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของนิติวิทยาศาสตร์ทางดิจิทัลและมาตรฐานสากล ซึ่งโดยปกติแล้วจะมี 5 ขั้นตอนเป็นองค์ประกอบนั่นคือ การระบุ การรักษา การวิเคราะห์ การจัดทำเอกสารและเขียนรายงาน โดยทั้งหมดนั้นประกอบไปด้วย:

  • สร้างห่วงโซ่การคุ้มครองพยานหลักฐาน (Chain of Custody) เพื่อรักษาความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือของหลักฐาน
  • การใช้เครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสมในการรวมรวบและวิเคราะห์หลักฐาน
  • การจัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูลทุกขั้นตอนและการดำเนินการที่เกิดขึ้นในระหว่างการสืบสวน
  • ปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย ในเรื่องข้อกำหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนและหลักฐาน
  • การสื่อสารและนำเสนอข้อมูลและสรุปผลลัพธ์อย่างชัดเจนและกระชับ

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อให้เราช่วยเหลือในการแก้ปัญหาทางด้านดิจิทัลของคุณ

thThai